کنفرانس آشنایی با عرفان در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس

کنفرانس آشنایی با عرفان در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس

 

مرکز فرهنگی زرتشتیان در شهر پاریس فرانسه، در سومین روز از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی محل برگزاری کنفرانس آشنایی با گام‌های رازوری وعرفان در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس بود.

موبد کورش نیکنام، سخنران این برنامه، نخست به چَم(:معنی) واژه‌ی رازوری اشاره کرد وعرفان‌های گوناگون را از آغاز برشمرد. وی آغازکننده‌ی این رازوری را آیین مهر ایرانی دانست که سپس به شیوه‌هایی دیگر به رازوری در اندیشه‌های زرتشتی، بودایی، مانوی، یهودی، مسیحی واسلامی رسیده است.

این پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، سپس از هفت گام رازوری در آیین مهر یاد کرد که شامل کلاغ یا پیک، رازپوشی، سرباز، شیر، پارسی، خورشید و واپسین گام یعنی پیر است. وی سپس از ویژگی و چگونگی وارد شدن به هریک از این گام‌های عرفان مهری در روزگاران گذشته برای باشندگان سخن گفت و به نیایشگاه‌های مهری که همچنان نام «پیر» بر خود دارند اشاره کرد.

موبد نیکنام در ادامه از گام‌های رازوری در بینش اشوزرتشت و امشاسپندان در اوستا یاد کرد که به ترتیب؛ وَهومَنَه، اَشَه‌وَهیشته، خشَترَه‌وَییریَه، سپنتَه‌آرمَیی‌تی، هَه اوروَتات، اَمِرَه‌تات، و سپنتامَن (ندای سروش) هستند و در گویش پارسی به گونه‌ی بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خورداد، امرداد و اورمزد، جلوه‌های اهورایی شده‌اند.

وی سپس با خواندن بندهایی از سرودهای اشوزرتشت (گات‌ها)، درباره‌ی هر یک از این گام‌های رازوری که در باور ترادادی(:سنتی) زرتشتیان پایدار مانده‌اند و پیوستن به ویژگی‌های رفتاری آن سخن گفت.

این کنفرانس که از ساعت ۱۹ آغاز شده بود، دو ساعت به درازا انجامید و در پایان باشندگان پرسش‌های خود را از موبد نیکنام پرسیدند.

 
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد