تماس

 

ایران :   ۹۱۲۲۱۸۵۸۲۱ (۰۰۹۸)

پاریس:   ۶۶۹۲۳۲۹۷۳ (۰۰۳۳)

ایمیل :  niknam.kourosh@gmail.com

کانال زرتشت ومزدیسنان درتلگرام : zoroaster33@