کشف سربازخانه دوره ساسانی در گرگان

کشف سربازخانه دوره ساسانی در گرگان

کشف سربازخانه دوره ساسانی در گرگان

 

|۱۰:۵۹,۱۳۹۴/۹/۱۷| 

 

 

 

 

 

 

در کاوش قلعه شماره دو دیوار بزرگ گرگان، بقایای سربازخانه دوره ساسانی به شکل مربع‌‌‌مستطیل با ابعاد بیش از ۱۶ متر‌مربع کشف شد. جبرئیل نوکنده، سرپرست هیات باستان‌شناسی دیوار بزرگ گرگان گفت: «در هفتمین فصل کاوش تمرکز روی قلعه شماره دو دیوار با هدف شناسایی ساختار معماری پادگان بود، پس از بررسی دقیق باستان‌شناسی در نقشه ژئوفیزیک آنومالی‌ها نشانی از اتاق‌ها و برج‌ها دیده شد.

آشپزخانه در کنار اتاق خواب شناسایی شد که در آن بیش از ۱۰ خمره بزرگ ذخیره آذوقه با درپوش و به ارتفاع بیش از یک متر کشف شد. با مطالعات آزمایشگاهی می‌توان تشخیص داد که چه موادی در خمره نگهداری می‌شده است که البته مشابه چنین خمره‌هایی از نظر شکل پیشتر در «ترنگ تپه» گرگان کشف شده بود.»

 

 

 

 

 

 

منبع خبر: 
خبرگزاری میراث فرهنگی