همایش ورهرام روز زرتشتیان کرج و بزرگداشت جایگاه ارزشمند خدمتگزاری

همایش ورهرام روز زرتشتیان کرج و بزرگداشت جایگاه ارزشمند خدمتگزاری

آیین ماهیانه برای نیایش روز ورهرام در بسیاری از شهر های زرتشتی نشین برگزار می شود . زرتشتیان ساکن کرج در هر ماه به روز ورهرام گرد هم آمده وپس از نیایش ویژه این روز در نیایشگاه حانه دولت کرج ، در تالار مهرداد با برنامه های گوناگون فرهنگی جشن این روز را گرامی می دارند 
انجمن زرتشتیان کرج در ورهرام روز از ماه آبان از آقای نیکنام ، نماینده زرتشتیان ایران در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت کرد تا در جشن ماه آبان شرکت کنند و همچون سال های پیش در روزهای ورهرام با همکیشان این سامان گفتگو وسخنرانی فرهنگی داشته باشند. 
منیژه حقیقت مجری این برنامه ، روز ورهرام وجشن سدره پوشی برگزار شده در این روز کرج را شاد باش و به مهمانان خوش آمد گفتند ، سپس از رییس انجمن زرتشتیان کرج دعوت کردند تا سخنان خود را ایراد فرمایند. 
مهندس رستم آذر کیوان، پس از خوش آمد گویی به مهمانان و زرتشتیان ساکن کرج به جایگاه خدمت گزاری در جامعه اشاره کرده و از کسانی یاد کردند که در تاریخ زندگی زرتشتیان وظیفه خود را خدمت به دیگران می دانستند و نام نیک خود را در خاطره ها به یاد گذاشتند . ایشان از برخی نمایندگان زرتشتی در مجلس ایران ، پس از انقلاب مشروطیت وپس از آن یاد کردند که هر کدام در زمان خود تلاش سازنده ای داشته اند از جمله ارباب جمشید جمشیدیان ، ارباب کیخسرو شارخ ، دکتر اسفند یار یگانگی ورستم گیو که هرکدام یادشان گرامی باد ، سپس از تلاش بی دریغ موبد کورش نیکنام سپاسگزاری کردند که با ابتکار و پشتکار خود برگ تازه ای در خدمت رسانی به زرتشتیان را در چهار سال گذشته داشته اند و یاد آور شدند که زرتشتیان ایران و جهان پیوسته از کوشش ها وکارهای انجام شده آقای نیکنام باخبر می شدند واکنون نیز همواره به یاد محبت های ایشان هستند،در پایان سخنان خود از موبد نیکنام دعوت کردند تا به جایگاه رفته و با تشویق همکیشان، لوح سپاس را که انجمن زرتشتیان تهیه کرده بود همراه با گلدان نقره ای به رسم یادبود دریافت دارند.
آقای نیکنام پس از دریافت لوح یادبود در سخنان خود از انجمن زرتشتیان کرج و همکیشان مهربان ساکن این شهر سپاسگزاری کردند و گفتند: بیگمان در جایگاه نمایندگی خود به رسم خدمت گزاری وظیفه خویش را انجام داده و چشم داشتی برای این همه محبت را ندارم ولی بهترین سرمایه خود را سپاس نامه هایی دانستند که از انجمن ها ، نهاد ها ، مراکز فرهنگی و علمی در مدت سی سال گذشته دریافت کرده اند که ارزش ویژه ای برایشان دارد، نیکنام به سهم بودجه ای که به انجمن زرتشتیان کرج در دوره فعالیت چهار ساله خود در جایگاه نمایندگی داده بودند و کتاب هایی که چند دوره به کتابخانه این انجمن هدیه کرده همچنین لوازم ورزشی جوانان اشاره کرده و گفتند: در این زمان تلاش کردم تا انجمن کرج را نیز مانند دیگر نهاد ها یاری و تقویت کنم آنگاه امید وار شدند که انجمن آینده زرتشتیان کرج نیز همچنان پیشتاز دربخش های ورزشی و فرهنگی باشد. 
در این برنامه چند تن از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه از خانواده های زرتشتی کرج مورد تشویق قرار گرفتند و هدایایی را که هر سال مهندس مهرداد دهنادی ، یکی از دهشمندان این شهر تدارک می بینند توسط موبد کورش نیکنام و رییس انجمن زرتشتیان کرج به دانشجویان زرتشتی داده شد. 
متن لوح یادبودی که انجمن زرتشتیان کرج به رسم یاد بود به آقای نیکنام هدیه داده اند چنین است: 
به خشنودی اهورامزدا 
فرزانه فرهمند موبد کورش نیکنام 
اکنون که پس از چهار سال تلاش و خدمت شایسته در جایگاه نمایندگی جامعه زرتشتیان میهن مان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی ، دیگر با ر به پهنه آموزش و اندیشه باز می گردید، با سپاس بایسته از انجام بهینه خویشکاری تان در آن دوره، تداوم همدلی، هم اندیشی و همراهی تان با تمامی همکیشان، به ویژه با انجمن زرتشتیان کرج را آرمان می داریم. 
تندرستی، د یرزیوی و پیشگامی تان آرزوی ماست 
انجمن زرتشتیان کرج 
1387 خورشیدی