من گات ها را با چند برگردان گوناگون خواندم ولی هیچ جا نامی از پیامبر نوشته نشده بود، مورد دیگر نیز دیدم که زرتشت هیچ گاه ادعای پیامبری نداشته پس چرا همه میگویند پیامبر ایرانی؟ سپاس از پاسخ موبد نیکنام

پرسش: 

من گات ها را با چند برگردان گوناگون خواندم ولی هیچ جا نامی از پیامبر نوشته نشده بود، مورد دیگر نیز دیدم که زرتشت هیچ گاه ادعای پیامبری نداشته پس چرا همه میگویند پیامبر ایرانی؟ سپاس از پاسخ موبد نیکنام

پاسخ: 

 

زرتشت در گات ها خود را گاهی آموزگار راستی«زئوتار»، در پاره ای از بندها«مانترن» به چمار (:معنی) کسی که اندیشه ها راروشن کرده و آگاهی می بخشد و گاهی«سوشیانت »، سودرسان ورجاوند (:مقدس) به چمار بیدارکننده ونجات دهنده مرتوگان (مردمان، بشر) از نادانی و پندارهای نادرست، یادکرده است.

 

 این آموزگار هیچگاه خود را فرستاده(پیام آور، پیامبر) خدایی که در آسمان ها وجود داشته باشد، نمی داند. که فرشتگانی دستور و سفارشی را خداوند به زیر آورده باشد. 

 

گفتنی است در هات ۲۹ از یسنا که دومین سرود از گات ها است، به برگزیده شدن اشوزرتشت، برای رساندن پیام اهورایی به مرتوها(:مردم) یادشده است به همین روی ایرانیان که پیام یکتاپرستی را برای نخستین بار از سخنان شیوای زرتشت شنیدند و راه درست زیستن و رستگار شدن را از او آموختند،  او را پیام آور آموزش دهنده راستی در جهان می دانند.