سخنرانی در جمع اساتید رشته تاریخ و ادبیات آموزشگاه های تهران

سخنرانی در جمع اساتید رشته تاریخ و ادبیات آموزشگاه های تهران

نزدیک به 200 نفر از دبیران و پژوهش گران رشته تاریخ و ادبیات مدارس تهران به همراه شهردار منطقه چهار تهران و معاونت شورای شهر به دنبال سمیناری که در این روز داشتند از مجموعه رستم باغ واقع در تهران پارس دیدار داشتند و در آدریان رستم باغ گرد هم آمدند تا با فرهنگ و سنت های زرتشتیان آشنایی بیشتر یابند. 


آقای نیکنام در این گردهم آیی پس از خوشامد گویی به باشندگانی که به جمع زرتشتیان آمده بودند در مورد رستم گیو و کار های نیک آن روانشاد صحبت کردند و پس از آن به معرفی زرتشت و فلسفه او پرداختند. 
موبد نیکنام در سخنان خود به آیین های پیش از اشو زرتشت اشاره کرده و گفتند ایرانیان هیچ گاه بت پرست نبوده و از سنگ و چوب برای خود بت نساخته بودند بلکه آنان عناصر طبیعت مانند مهر و آناهیتا را درود می فرستادند و آتش را پیش از پیامبری زرتشت کشف کردند و از آن پس چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را گرامی داشتند و آتش را به دلیل اینکه همچون موجوده زنده نیاز به اکسیژن و خوراک داشته آن را پرستاری می کردند و اکنون نیز آتشکده ها را به یاد نیاکان خود حفظ می کنند. 

آقای نیکنام به تهمت هایی که دشمنان دین و فرهنگ ایران به زرتشتیان نسبت داده اند مانند دوگانه پرستی، آتش پرستی و ازدواج با نزدیکان اشاره کرده و هر یک را شرح کامل دادند، ایشان از هنجار اشا صحبت کردند و از دو گوهر همزاد و متزاد که در ذهن انسان شکل می گیرد سخن گفتند که ممکن است انسان بد اندیش آن را به انگره مینو(اهریمن) تبدیل کند بنابرین اهریمن آفریده خداوند نیست و در برابر او قرار ندارد. 
در پایان آقای نیکنام به پرسش های اساتید پاسخ داده و تعدادی از کتاب آیین اختیار خود را به رسم یاد بود به دبیران برجسته هدیه دادند. 

شهردار منطقه چهار نیز در سخنان خود از زرتشتیان و انجمن زرتشتیان تهران به ویژه خانم هما پشوتنی زاده که این برنامه را تدارک دیده بودند سپاسگزاری کردند.