دیدار و گفتگو با مدیریت و انجمن اولیا و دانش آموزان دبستان دخترانه گیو

دیدار و گفتگو با مدیریت و انجمن اولیا و دانش آموزان دبستان دخترانه گیو

دبستان گیو با سابقه حدود 100 ساله خود در آموزش و پرورش بسیاری از دختران تهران نقش داشته است.خانواده های زرتشتی که در بخش های گوناگون تهران سکونت دارند برای اینکه از آموزشگاه های ویژه هازمان(جامعه)خود استفاده کرده باشند دختران و پسران خود را در مدارس قدیمی که توسط خیر اندیشان زرتشتی ساخته شده است ثبت نام می کنند تا در دوران با ارزش خرد سالی و نوجوانی با فرزندان همکیش خود آشنا و دوست شده باشند. 
در بامداد امروزآقای نیکنام از دبستان دخترانه گیو و گشتاسب دیدار داشتند و با مدیریت این آموزشگاه ها درباره مشکلات و کمبود های آموزشگاه های زرتشتی سخن گفتند. 
با انجمن اولیا و مربیان برای تامین بودجه مورد نیاز آنان همچنان سال های گذشته برنامه ریزی کرده و ضمن بازدید از تالار گرد هم آیی دبستان گیو همراه با خانم عباسی،مدیریت آموزشگاه و آقای فریبرز آذر کیوان،رییس انجمن اولیا و مربیان، با دانش آموزان این دبستان دیدار و گفتگو کردند و ساعتی را در کنار آنان بودند.