بزرگداشت سالروز درگذشت اشو زرتشت پیام آور باستانی ایران

بزرگداشت سالروز درگذشت اشو زرتشت پیام آور باستانی ایران

اشو زرتشت پیام آور آریایی،نخستین اندیشمندو فیلسوفی است که یکتا گرایی را به مردم پیشنهاد کرد تا از روی اختیار، راه راستی را برگزینند و به رستگاری برسند. 
روز خور از ماه دی در هر سال،سالروز درگذشت این پیام بر است و پیروان او در سراسر دنیا برای پاسداشت از پیام جاودانه اشوزرتشت گرد هم می آیند و با آیین هایی سنتی به روان و فروهر درگذشتگان به ویژه اشوزرتشت درود می فرستند. 
زرتشتیان در شهر ها و روستا های استان یزد و کرمان در تالار آدریان ها گرد هم می آیند تا ضمن تامین هزینه تهیه آش و خوراکیهای سنتی و مراسم آیینی به شیوه جمعی در آماده سازی و پخت آن ها نیز نقش داشته باشند. 
زرتشتیان تهران از چند روز قبل در محل آدریان حضور می یابند و با همکاری یکدیگر در برگزاری مراسم روز پنجم دی ماه کوشش می کنند. 
پنجم دی ماه امسال زرتشتیان تهران در تالار خسروی تهران حضور یافتند و در آفرینگان خوانی که توسط موبدان صورت گرفت شرکت کردند.این برنامه که با انجمن زرتشتیان تهران بود با پخش لرک بین باشندگان پایان گرفت. 
نماینده زرتشتیان نیز در روز درگذشت اشو زرتشت به جمع همکیشان پیوستند.گروه زیادی از خانواده ها به آرامگاه زرتشتیان واقع در قصر فیروزه رفتند تا در کنار مزار درگذشتگان با اهدای شاخه های گل با روان و فروهر نیاکان درود فرستاده باشند. 
آقای نیکنام در آرامگاه قصر فیروزه ضمن گفتگو با همکیشان همراه با اعضایی از انجمن زرتشتیان تهران از بخش های آرامگاه و آشپزخانه این مکان که همکیشانی در حال پخش آش سنتی بودند دیدار کردند.نماینده زرتشتیان با گزارشگر خبر گزاری ایسنا نیز گفتگو کردند و به چگونگی انجام آیین های سنتی زرتشتیان به ویژه پاسداشت آیین های پیامبرشان اشو زرتشت اشاره کردند.