برگزاری همایش بزرگداشت مولانا در تالار خسروی تهران

برگزاری همایش بزرگداشت مولانا در تالار خسروی تهران

انجمن زرتشتیان تهران،با همکاری بنیاد فرهنگی جمشید جاماسبیان برنامه بزرگداشت مولوی، شاعر و عارف ایرانی را برگزار کرد. 
در این برنامه که مجری آن آقای افشین زعیم بود پس از سرود ملی ایران و سرایش بندهایی از گات ها استادانی که به همایش دعوت شده بودند هر کدام از دیدگاه خود درباره مولانا سخن گفتند.نخست دکتررستم خسرویانی نایب رییس انجمن زرتشتیان تهران ضمن خوشامد گویی، به زندگی نامه مولانا اشاره کرد و پس از آن دکتر رحیم رضا زاده ملک درباره فلسفه در گفتار مولانا و این که از کجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود سخن گفت که برداشتی بوده از ادبیات فلسفی کتاب دینکرد که حدود 2000سال پیش نگارش شده است. 
دکتر محمودی بختیاری گفت:شخصیت مولانا با یافتن شخصی به نام شمس تبریزی دگر گون شده و هر انسانی در طول زندگی خود اگر جوهره لازم را داشته باشد می تواند تغییر یابد و در ادامه سخنانش با اشاره به برخی از بیت های مولانا به تفسیر و ژرفی کلام این شاعر ایرانی اشاره کرد. 
گروه موسیقی ایرانی به سرپرستی محمود رهنورد بخش هایی از موسیقی را اجرا کردند سپس توران بهرامی شعری را که سالها پیش درباره مولانا سروده بود برای باشندگان بیان کرد. 
آقای نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و هموند انجمن موبدان تهران سخنران بعدی بود که پیرامون تاثیر اندیشه اشو زرتشت بر اشعار مولانا سخن گفت.موبد نیکنام گفت: 
شاعران زیادی در طول تاریخ ایران وجود داشتند زیرا به قول "هرودوت ایرانیان بر فرش قدم میگزارند و به زبان شعر سخن می گویند" ولی همه شاعران نام آور نبوده اند زیرا هر شاعر و نویسنده ای تحت تاثیر عوامل گوناگون پیرامون زندگی خود قرار گرفته است از جمله تاریخ زندگی و پدیده های اجتماعی،سیاسی و طبیعی زندگی بر اندیشه هر شاعری اثر گذاشته ولی اگر شاعران جان مایه عشق، عرفان و تصوف را در شعر خود به کار گیرند در تاریخ ادبیات ایران جاودانه خواهند بود. 
ایشان با بیان خدمت بزرگی که فردوسی در بیداری زبان و فرهنگ ایرانی داشت گفت:حافظ برای پرداختن به عشق، سعدی برای اندرز و حکمت و خیام برای تصوف معروف شده اند ولی اندیشه مولانا فراتر از ادیان بوده است او بالاتر از 72 ملت جای گرفته و در بسیاری از شعرهایش از تمام ادیان یاد کرده است.به ویژه از جمله ای که به زبان اوستایی به کار میبریم"ایریستنام اوروانو یزمییده"که معادل آن بخشی از شعر معروف مولوی است که می گوید: 
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم غیب 
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم 
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 
به هوای سر کویش پرو بالی بزنم 
زیرا ایر در زبان اوستا یعنی آزاد واین جمله نیزبه آزاد شدن روان اشاره دارد. 
موبد اردشیر خورشیدیان نیز در بیان سخنان خود به جایگاه عرفانی مولانا اشاره کرد و در پایان توسط انجمن زرتشتیان تهران با لوح تقدیر از هنرمندان و سخنرانان در همایش بزرگداشت مولانا سپاسگزاری شد.