با درود بیکران بر استاد نیکنام گرامی اگر دانش امروزی یکی از اندیشه های دین زرتشتی را رد کند تکلیف چیست؟ مثلا به وجود آمدن نخستین انسان که کیومرث است.

پرسش: 

با درود بیکران بر استاد نیکنام گرامی
اگر دانش امروزی یکی از اندیشه های دین زرتشتی را رد کند تکلیف چیست؟ 
مثلا به وجود آمدن نخستین انسان که کیومرث است. 

 

پاسخ: 

 

درود برشما، زرتشت چیزی را درباره دانش آن روزگار بازگو نکرده است که اکنون دستور(:احکامی) برای زندگی مرتوگان(:مردم ها، بشر) باشد ودانش امروزی بخواهد آن را بپذیرد و یا آن را رد کند.

 

هرگاه دانِش به روزتر جهانی، نکته تازه ای را در هر مورد دریابد و پیشنهاد دهد، پیروان اندیشه مزدایی آن را می پذیرند چون بینش زرتشت بر پایه تازگی و نوگرایی بنیان شده و در راستای دانش وآگاهی جهانی به پیش خواهد رفت. 

 

نخستین مرتو(:انسان) آفریده شده درنوشته های دوران ساسانی و پس از آن که «ادبیات پهلوی» نام گرفته اند به فلسفه آفرینش نیز پرداخته است. 

 

نوشته های پهلوی مانند بندهش، نخستین مرتو را«گیَه مَرِته» نامیده است که در گویش پارسی «کیومرث» بیان شده است. آغاز آفرینش پس از کیومرث با رویش دو گیاه همانند ریواس بوده که نخستین زن و مرد به نام های «مشی» و «مشیانه» پدیدار شده اند و پس از آن به نسل مرتوگان کنونی رسیده است. 

 

آشکار است که اشاره به این رویداد آفرینش در دوران ساسانی یکی از باورها و استوره های آن روزگار است که همانند آن در برخی از دین ها و استوره کشورهای دیگر نیز درباره آفرینش مرتوگان آمده است. همانند آفریده شدن آدم و حوا که در تورات و قرآن به ریختی دیگر بیان شده است. 

 

زرتشت در سروده هایش(:گات ها) درباره آفرینش و چگونگی آن سخنی بیان نکرده است و آن را نیز همانند دیگر پدیده های هستی  که در آن روزگار ناشناخته بوده است، به دانش مرتوگان در آینده واگذار کرده است. 

 

بنابراین هرگاه دانش و خرد همگانی در جهان با پیشرفت خود استوره آفرینش یا هر باور پیشین را رد کند و به نتیجه ای تازه برسد که دانش آن را ثابت کند، بیگمان پذیرفته خواهد شد.

 

 

 

 

ReplyForward