آیین ها

زرتشتیان؛ آموزش بستن کشتی
Embedded thumbnail for زرتشتیان؛ آموزش بستن کشتی
سالروز درگذشت زرتشت
Embedded thumbnail for سالروز درگذشت زرتشت
زرتشتیان یزد با نوروز
Embedded thumbnail for زرتشتیان یزد با نوروز
گواه گیری نمادین
پیر سبز - چک چک در یزد
زرتشتیان یزد در خشت خام‬
Embedded thumbnail for زرتشتیان یزد در خشت خام‬
جشن سدره پوشی
Embedded thumbnail for جشن سدره پوشی
جشن سده، آغاز شکوفایی
Embedded thumbnail for جشن سده، آغاز شکوفایی
فریدون جنیدی، جشن سده کرمان
Embedded thumbnail for فریدون جنیدی، جشن سده کرمان