روز خوش آقای نیکنام آيا من كه يك فرد مسلمان هستم می توانم در جشن هاى زرتشتی شرکت کنم، لطفا راهنمایى كنید.

پرسش: 

روز خوش آقای نیکنام آيا من كه يك فرد مسلمان هستم می توانم در جشن هاى زرتشتی شرکت کنم، لطفا راهنمایى كنید.

پاسخ: 

  

درود بر شما ، زرتشتیان جشن های گوناگونی در گذر یک سال خورشیدی برپا می دارند. برخی آنها جشن های ملی ایرانیان است وبه دین زرتشت نسبتی ندارد.  آنان یادگار نیاکان را  از دیرباز تا کنون پاسداری کرده اند.

 

چند نمونه از این جشن ها پس از گذشت هزاره ها، اکنون فراگیر شده و همه ایرانیان آن را بر گزار می کنند مانند جشن نوروز ،  سیزده نوروز ، شب چله؛ زرتشتیان از برخی جشن های دیگر نیز پاسداری کرده اند که باورهای ملی پشتوانه آنهاست بنابراین باید همه ایرانیان، به ویژه جوانان این سرزمین با فلسفه وچگونگی برپایی آین جشن ها نیز  آشنا شده وهمچون نوروز و... خودشان بر گزار گننده جشن ها باشند، مانند جشن تیرگان یا آبریزان که از روز دهم ماه تیر به یاد حماسه آرش کمانگیر برگزار می شود. 

جشن مهرگان که شانزدهمین روز ماه مهردر گاه شماری ترادادی(:سنتی) زرتشتیان برابر با دهم ماه مهر است و به یاد پیروزی فریدون بر ضحاک تازی برگزار می شود. 

جشن سده که سالروز مهار شدن ودر اختیار در آمدن آتش است وجشن اسپندگان  به روز اسپند در ماه اسپند که روز پاسداری از جایگاه بانوان ومادران است.

 

بدین روی همانند جشن نوروز وشب چله که نیازی نیست به خانه وآیین های زرتشتیان بروید، اگر جشن ها وترادادهای بیشتری از نیاکان ایرانی خود را نیز فرابگیرید و در برپایی آن بکوشید، به دیگران نیز آموزش دهید تا در کشور فراگیر شود. خوشبختانه در نوشته ها، تارنماها وکانال های اینترنتی به خوبی می توان با چگونگی برپایی جشن ها آشنا گردید. 

 

به هر روی شرکت شما در جشن هایی که زرتشتیان در شهر ودیار خویش بر گزار می کنند  نیز با پروانه انجمن یا نهاد برگزارکننده میسر است.